Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2023 r. z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania na terenie Gminy Koronowo w wyborach do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2023 r. z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy Koronowo w wyborach do Sejmu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.158.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2023 Z dnia 17  sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Koronowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

metryczka