Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenia o konkursach

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek i Położnych

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach [...]

Konkurs, w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansowo- Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Konkurs, w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansowo- Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Konkurs na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Wydziale Inwestycji i Planowani Przestrzennego

Konkurs na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Wydziale Inwestycji i Planowani Przestrzennego [...]

Konkurs, w celu zastępstwa na stanowisku podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Koronowie..

Konkurs, w celu zastępstwa na stanowisku podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Koronowie.. [...]

Konkurs, w celu zastępstwa na stanowisku podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Koronowie

Konkurs, w celu zastępstwa na stanowisku podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Koronowie.  [...]

metryczka