Karta Usług Nr 113 - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek/uchwała)

OPIS USŁUGI - usługa ma zastosowanie na różnych etapach przygotowywania lub obowiązywania wszystkich aktów planowania przestrzennego. Za pomocą tego samego wzoru dokumentu można złożyć: wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę do projektu aktu planowania przestrzennego,wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - każdego: osoby fizycznej, prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 
CZAS REALIZACJI – Rozpatrywanie wniosków dotyczących aktu planowania przestrzennego  odbywa się zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
  • pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego,
  • pełnomocnictwo do reprezentowania składającego pismo lub pełnomocnictwo do doręczeń (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) – jeżeli składający pismo działa przez pełnomocnika,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • (nieobowiązkowo). Określenie granic terenu w formie graficznej w przypadku wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych,
  • (nieobowiązkowo) inne załączniki.
OPŁATA - 17 zł  - w przypadku złożenia pełnomocnictwa lub upoważnienia (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo lub upoważnienie udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub, gdy osoba składająca pełnomocnictwo lub upoważnienie przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa).
 
W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - Nie stosuje się
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 456, fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
- Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, 
- Wtorek 7.30-17.00, 
- Piątek 7.30-14.00
  
FORMULARZE DO POBRANIA
Wniosek (129kB) pdf Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego


metryczka


Wytworzył: Emilia Zielińska (28 listopada 2023)
Opublikował: Oskar Kasiorkiewicz (13 grudnia 2023, 10:49:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476