KARTA USŁUG NR 101 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego budynku położonego na obszarze gminy Koronowo, który podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Koronowa.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Właściciela/użytkownika budynku

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek,
  • dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
OPŁATY - Zgodnie z częścią II pkt.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) zaświadczenie podlega opłacie w wysokości 17 zł i zapłata w/w kwoty winna nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Koronowie:

Bank Spółdzielczy w Koronowie, numer konta 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY - brak

PODSTAWA PRAWNA
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU
Tel. 52 3826 422, fax: 48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Odbiór zawiadomienia następuje: -osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę, - pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

FORMULARZE DO POBRANIAmetryczka


Wytworzył: Dorota Szulc (5 stycznia 2021)
Opublikował: Daria Wankiewicz (2 lutego 2021, 11:13:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (26 listopada 2021, 12:37:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1081