UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU PESEL I REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL, będą mogły w danym roku kalendarzowym uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL, albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców (prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy).
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia 2020 r..    
W sytuacji wykorzystania ustawowo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji, a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.
Po wykorzystaniu limitu w danym roku kalendarzowym, podmiot publiczny będzie mógł uzyskać kolejne dane jednostkowe:
·         wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych (po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej z Ministerstwa Cyfryzacji),
·         bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.
Uprzejmie przy tym informuję, iż organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Systemów Państwowych).
Zmianie ulegnie również właściwość organu, do którego należy kierować wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL- dane te udostępniać będą wyłącznie organy gmin.

metryczka


Wytworzył: Marzena Tomaszewska-Rybka (15 kwietnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (19 kwietnia 2019, 08:25:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (19 kwietnia 2019, 08:32:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2035