Skład Rady Miejskiej w Koronowie - IX kadencja (2024 - 2029)

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie

Mirosława Pietryga
email: miroslawa.pietryga@rada.koronowo.pl
tel. 52 3826 448
 

      Kompetencje Przewodniczącego Rady:
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodniczący Rady w szczególności:
  • zwołuje sesje Rady,
  • przewodniczy obradom,
  • czuwa nad zabezpieczeniem ładu i porządku obrad sesji,
  • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  • podpisuje uchwały Rady,
  • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, pokój nr 25b
we wtorki w godzinach: od 9:00 do 10:00
czwartki w godzinach 10:00 do 12:00
z wyłączeniem miesiąca lipiec.
Obowiązują wcześniejsze zapisy w biurze Rady Miejskiej
Osoby, które chcą się zapisać na spotkanie mogą to zrobić osobiście w Urzędzie
Miejskim w Koronowie przy
ul. Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 24 (wejście od ul. Farnej),
telefonicznie (tel. 52 3826-445) lub za pomocą poczty elektronicznej
(rada@um.koronowo.pl).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie:
 • Gordon Tomasz
 • Guziński Bogusław
Pozostali radni Rady Miejskiej w Koronowie zasiadający w ławach:
 • Brona Adam
 • Czarnotta Danuta
 • Gliszczyński Stanisław
 • Gradek Krzysztof
 • Holka Mirosława
 • Madziąg Iwona
 • Meyze Krzysztof
 • Mojzesowicz Elżbieta
 • Orliński Wojciech
 • Piasecki Tomasz
 • Raddatz Olech
 • Radwan Agnieszka
 • Semrau Ewa
 • Skoczek Wojciech
 • Skotnicki Tomasz
 • Szlagowski Maciej
 • Szymańska Ewa
 • Weleziński Mariusz

metryczka


Wytworzył: - (17 maja 2024)
Opublikował: Michał Izbaner (17 maja 2024, 12:50:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (17 maja 2024, 13:14:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 678