Karta Usług nr 111 - WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU


OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osób, które ubiegają się o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.
 
CZAS REALIZACJI
Wnioski o przedłużenie najmu socjalnego lokalu są przyjmowane w ciągu całego roku. Wnioski rozpatrywane są w trybie określonym w uchwale Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, według kryteriów uprawniających do przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
 
OPŁATY
Brak.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725),
  • Uchwała Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., poz. 1936).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 21.
 
NUMER TELEFONU I FAXU 
tel. +48 52 38 26 484 , fax.: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – 
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30,                    
Wtorek 7.30-17.00, 
Piątek 7.30-14.00.
 
INFORMACJE DODATKOWE
Brak.
 
FORMULARZE DO POBRANIA
Wniosek (37kB) word Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Renata Szczukowska (20 listopada 2023)
Opublikował: Oskar Kasiorkiewicz (20 listopada 2023, 13:37:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495