Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (2 lutego 2021)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (5 lutego 2021, 11:43:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182