2021

2021

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2021 z dnia 03 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2021 z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2021 z dnia 2 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2021r., sugn. GGK.6871.1.158.2020, pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2021 r., sygn. GGK.6871.1.158.2020, pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2021 z dnia 18.02.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2021 z dnia 18.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2021 z dnia 17 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na Świadczeniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: - nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2021 z dnia 02 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2021 z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2021-2025 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2021 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2021 z dnia 25.01.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2021 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2021 z dnia 25.01.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2021 z dnia 25.01.2021 r.  w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2021 r.,sygn. NGK.7021.7.1.2021, pn.:"Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych [...]

metryczka