Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (25 stycznia 2021)
Opublikował: Beata Kolasińska (26 stycznia 2021, 12:48:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192