Składy komisji Rady Miejskiej - VII kadencja (2014-2018)

Skład Komisji Rewizyjnej
 • Ewa Janina Semrau – przewodnicząca komisji
 • Patryk Stanisław Mikołajewski - zastępca przewodniczącej komisji
 • Ewa Jadwiga Szymańska - sekretarz komisji
 • Danuta Czarnotta - członek komisji
 • Tomasz Gordon - członek komisji
Skład Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 • Tomasz Gordon – przewodniczący komisji
 • Barbara Maria Stańczak - zastępca przewodniczącego komisji
 • Krzysztof Bartłomiej Holka - członek komisji
 • Waldemar Małaczyński - członek komisji
 • Wojciech Orliński - członek komisji
 • Olech Stanisław Raddatz - członek komisji
 • Justyna Rakowska - członek komisji
 • Waldemar Ireneusz Sienkiewicz - członek komisji
 • Maciej Szlagowski - członek komisji
 • Ewa Jadwiga Szymańska - członek komisji
 • Maria Magdalena Leszczyńska - członek komisji od dnia 27.10.2017 r. (Uchwała Nr LIII/447/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października  2017r.)
Roman Michał Gut wykreślony ze składu osobowego komisji Uchwałą Nr L/426/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Skład Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Danuta Elżbieta Czarnotta – przewodnicząca komisji
 • Wojciech Robert Kruszczyński - zastępca przewodniczącego komisji
 • Marian Bogusław Kuropatwiński - członek komisji
 • Wojciech Orliński - członek komisji
 • Andrzej Podolski - członek komisji
 • Maciej Szlagowski - członek komisji
 • Robert Mieczysław Wiśniewski - członek komisji
 • Maria Magdalena Leszczyńska - członek komisji od dnia 27.10.2017 r. (Uchwała Nr LIII/448/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października  2017r.)
Roman Michał Gut wykreślony ze składu osobowego komisji Uchwałą Nr L/427/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Skład Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki
 • Halina Maria Bociek - przewodnicząca komisji
 • Robert Mieczysław Wiśniewski - zastępca przewodniczącej komisji
 • Wojciech Robert Kruszczyński - członek komisji
 • Patryk Stanisław Mikołajewski - członek komisji
 • Andrzej Podolski - członek komisji
 • Justyna Rakowska - członek komisji
 • Ewa Janina Semrau - członek komisji
 • Katarzyna Karwat - członek komisji od dnia 30.08.2017 r. (Uchwała Nr L/428/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017r.)
Andrzej Kazimierz Kozański – wykreślony ze składu osobowego komisji Uchwałą Nr XLIV/360/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Składy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
 • Olech Stanisław Raddatz – przewodniczący komisji
 • Halina Maria Bociek - zastępca przewodniczącego komisji
 • Krzysztof Bartłomiej Holka - członek komisji
 • Marian Bogusław Kuropatwiński - członek komisji
 • Waldemar Małaczyński - członek komisji
 • Waldemar Ireneusz Sienkiewicz - członek komisji
 • Barbara Maria Stańczak - członek komisji
 • Katarzyna Karwat - członek komisji od dnia 30.08.2017 r. (Uchwała Nr L/429/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017r.)
Andrzej Kazimierz Kozański – wykreślony ze składu osobowego komisji Uchwałą Nr XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
 
Skład Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie
 • Wojciech Robert Kruszczyński - przewodniczący komisji
 • Barbara Maria Stańczak - zastępca przewodniczącego komisji
 • Marian Bogusław Kuropatwiński - członek komisji
 • Robert Mieczysław Wiśniewski - członek komisji
 • Halina Maria Bociek - członek komisji
Skład doraźnej Komisji Statutowej
 • Halina Maria Bociek
 • Marian Bogusław Kuropatwiński
 • Barbara Maria Stańczak
 • Robert Mieczysław Wiśniewski
 • Wojciech Robert Kruszczyński

metryczka


Wytworzył: - (4 grudnia 2018)
Opublikował: Mariusz Frelke (4 grudnia 2018, 12:30:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1767