Skład Rady Miejskiej w Koronowie - kadencja 2014-2018

Zdjęcie Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek
wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

Kompetencje Przewodniczącego Rady:

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodniczący Rady w szczególności:
  1. zwołuje sesje Rady,
  2. przewodniczy obradom,
  3. czuwa nad zabezpieczeniem ładu i porządku obrad sesji,
  4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  6. podpisuje uchwały Rady,
  7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, pokój nr 23 we wtorki w godzinach: od 9:00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00.


ZdjęcieWiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Wojciech Orliński

wybrany w
Okręgu wyborczym Nr 11

Zasiada w Komisjach:

 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - członek komisjiZdjęcieWiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie od dnia 27.10.2017 r. (Uchwała Nr LIII/446/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października  2017r.)
Maciej Szlagowski

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 7

Zasiada w Komisjach:

 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - członek komisjiZdjęcieHalina Maria Bociek
 wybrana w Okręgu wyborczym Nr 13

Zasiada w Komisjach:
 • Zdrowia. Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - zastępca przewodniczącego komisji
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki -  przewodnicząca komisji
 • Statutowej - członek komisji

ZdjęcieDanuta Elżbieta Czarnotta

 wybrana w Okręgu wyborczym Nr 2

Zasiada w Komisjach:
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - przewodnicząca komisji
 • Rewizyjna - członek komisji
ZdjęcieTomasz Gordon

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 16

Zasiada w Komisjach:
 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - przewodniczący komisji
 • Rewizyjna - członek komisji


ZdjęcieKrzysztof Bartłomiej Holka

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 15

Zasiada w Komisjach:  

 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
 • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - członek komisjiZdjęcieKatarzyna Karwat
wybrana w Okręgu wyborczym Nr 10

Zasiada w Komisjach:
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji
 • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - członek komisjiZdjęcieWojciech  Robert Kruszczyński
wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1

Zasiada w Komisjach:
 • Statutowej - Przewodniczący Komisji
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej- zastępca przewodniczącego komisji
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji
ZdjęcieMarian Bogusław Kuropatwiński

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 9

Zasiada w Komisjach:
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - członek komisji
 • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - członek komisji
 • Statutowej - członek komisji

ZdjęcieMaria Magdalena Leszczyńska
wybrana w Okręgu wyborczym Nr 4

Zasiada w Komisjach:
 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - członek komisji ZdjęcieWaldemar Małaczyński

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 19

Zasiada w Komisjach:

 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
 • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - członek komisjiPatryk Stanisław Mikołajewski

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 5

Zasiada w Komisjach:
 • Rewizyjna - zastępca przewodniczącego komisji
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji

ZdjęcieAndrzej Podolski

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 6

Zasiada w Komisjach:
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - członek komisji
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji
ZdjęcieOlech Stanisław Raddatz

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 21

Zasiada w Komisjach:
 • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - przewodniczący komisji
 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
ZdjęcieJustyna Rakowska

wybrana w Okręgu wyborczym Nr 20

Zasiada w Komisjach:
    • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
    • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji


ZdjęcieEwa Janina Semrau
wybrana w Okręgu wyborczym Nr 17

Zasiada w Komisjach:
 • Rewizyjna - przewodnicząca komisji
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji

ZdjęcieWaldemar Ireneusz Sienkiewicz

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 18

Zasiada w Komisjach:
 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
 • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - członek komisjiZdjęcieBarbara Maria Stańczak

wybrana w Okręgu wyborczym Nr 14

Zasiada w Komisjach:
 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - zastępca przewodniczącego komisji
 • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - członek komisji
 • Statutowej - zastępca przewodniczącego komisji


Ewa Jadwiga Szymańska
wybrana w Okręgu wyborczym Nr 12

Zasiada w Komisjach:
 • Rewizyjna - sekretarz komisji
 • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji

ZdjęcieRobert Mieczysław Wiśniewski

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 8

Zasiada w Komisjach:
 • Statutowej - członek komisji
 • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - członek komisji
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji - zastępca przewodniczącej komisjiZdjęcieAndrzej Kazimierz Kozański
wybrany w Okręgu wyborczym Nr 10

 • Postanowieniem Nr 906/17 z dnia 27.03.2017 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Koronowie, wskutek śmierci
 • Zasiadał w Komisjach:
  • Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - przewodniczący komisji
  • Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - członek komisji


ZdjęcieWiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Roman Michał Gut

wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4

 • Postanowieniem Nr 977/17 z dnia 03 lipca 2017 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Koronowie, wskutek śmierci
 • Zasiadał w Komisjach:
  • Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
  • Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - członek komisji 

 

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (19 grudnia 2014)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (19 grudnia 2014, 11:15:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (4 maja 2018, 12:57:56)
Zmieniono: aktualizacja inforamacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10398