Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 30 listopada 2016 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie listów gratulacyjnych osobom uhonorowanym odznakami: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Sportu i Turystyki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psa.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miejscowości Glinki, gmina Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia na opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Ziemi Koronowskiej”.
 18. Składanie interpelacji.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie i z przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.

Koronowo, 18 listopada 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (18 listopada 2016)
Opublikował: Adela Rojek (18 listopada 2016, 10:24:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265