Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 29 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Uhonorowanie Pana Andrzeja Kolmajera za działalność sportową w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Koronowo.
 8. Wyróżnienie uczestników finału Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz laureatów konkursów Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
 9. Informacja: Komisariatu Policji w Koronowie, Punktu Informacji Turystycznej, Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie o przygotowaniu do sezonu turystycznego oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie o przygotowaniu do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działek położonych w Koronowie na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Gościeradz.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawę zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
 18. Składanie interpelacji.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.

Koronowo, 17 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (17 czerwca 2016)
Opublikował: Adela Rojek (17 czerwca 2016, 11:29:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393