Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 24 lutego 2016 r. o godzinie 10:00

Zapraszam do udziału w XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 24 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Przyznanie nominacji oraz wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki „KORONA FELIX VALLIS”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą", dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 15. Składanie interpelacji.
 16. Zapytania, wnioski i informacje.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXII sesji.

Koronowo, 16 lutego 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (16 lutego 2016)
Opublikował: Adela Rojek (16 lutego 2016, 09:38:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360