Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie 30 września 2015 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015 – 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015 - 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długotrwałej pożyczki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długotrwałej pożyczki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości gminnej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminny Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „za Pilawą II” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Zapytania, wnioski i informacje.
 22. Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 23. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XIV sesji.

Koronowo, 21 września 2015 r.


Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (21 września 2015)
Opublikował: Mateusz Gielażyn (21 września 2015, 10:09:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mateusz Gielażyn (21 września 2015, 10:17:56)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 590