Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koronowie


Burmistrz Koronowa ogłasza, że prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koronowie w okresie od 8 listopada 2016 r. do 22 listopada 2016 r.
Przedmiotowe konsultacje są jednym z etapów prac nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do 2025 r.”.
Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i  obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z  polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koronowie. Konsultacje odbywają się w następujących formach:
  • Zbieranie uwag poprzez formularz konsultacji,
  • Ankietyzacja mieszkańców, 
  • Spotkanie konsultacyjne.
Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Koronowie (pok. nr  1),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@um.koronowo.pl 
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,   86-10 Koronowo
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie o godz. 17.00.

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (1151kB) pdf
Mapa obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (494kB) pdf
Formularz konsultacji (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 listopada 2016)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 listopada 2016, 14:56:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (26 lipca 2017, 12:30:00)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1221