Informacje dotyczące sposobu postępowania ludności w przypadku wystąpienia pożaru

Zdjęcie

W przypadku zauważenia lub pozyskania informacji o pożarze, awarii gazowej lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie przyległym do swojego miejsca zamieszkania zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca zagrożenia zastosowanie się do niżej podanych wskazówek.

 1. Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 2. Odblokować i nie tarasować dróg dojazdowych do miejsca zagrożenia, nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym do terenu akcji ratowniczo-gaśniczej.
 3. Przebywając na terenie otwartym:
  • nie wchodzić w obszar silnego zadymienia, chmury gazów lub produktów spalania;
  • oddalić się od terenu zdarzenia udając się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, a w razie potrzeby pomóc w opuszczaniu terenu zagrożonego osobom o zmniejszonej sprawności ruchowej;
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 4. Poruszając się samochodem spróbować ominąć strefę oddziaływania termicznego i skutków emisji gazów toksycznych, w strefie zadymienia – zamknąć okna, wyłączyć wentylację w pojeździe, opuścić rejon zagrożenia możliwie najkrótszą drogą.
 5. Przebywając w domu:
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • wysłuchać uważnie nadawanych komunikatów;
  • postępować zgodnie z poleceniami nadawanymi w masmediach;
  • przygotować się do ewentualnej ewakuacji;
  • w razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym instytucjami Zarządzania Kryzysowego.
 6. W przypadku wezwania do ewakuacji przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi i lokalne służby należy:
  • bezwzględnie dostosować się do otrzymanych poleceń;
  • opuszczając dom należy pamiętać o:
   1. zabraniu dokumentów, telefonu komórkowego wraz z ładowarką, leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne, przyborów toaletowych, ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp., kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.;
   2. wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda);
   3. opuszczeniu rolet oraz zamknięcia okien i drzwi;
  • udać się w rejon zbiórki ewakuowanych, zgodnie z treścią podanych komunikatów.

  Więcej informacji na stronie: www.kmpspbydgoszcz.pl/index.php/porady

metryczka


Wytworzył: KM PSP Bydgoszcz (15 czerwca 2018)
Opublikował: Mariusz Frelke (15 czerwca 2018, 08:45:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 796