Rejestr Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Krajobrazu i Zarządzania Energią


1. Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku i jego ochronie:

Podstawa prawna:
Art. 21 ust1 i ust 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Zasady udostępniania danych:

- Dane z rejestru udostępniane są na wniosek w formie żądanej przez wnioskodawcę w ramach kompetencji określonych z ust.2 art.21 cytowanej wyżej ustawy.
- Rejestr jest publicznie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Krajobrazu i Zarządzania Energią (10 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (10 czerwca 2020, 12:41:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924