Rejestr Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji


1. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zakres gromadzonych informacji:

nazwa przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, nazwa punktu sprzedaży, numer zezwolenia, rodzaj alkoholu, termin ważności zezwolenia

Zasady udostępniania danych:

Jawny, w odniesieniu do danych osobowych chronione są Ustawą o ochronie danych osobowych.
 
________________________________________________________________________________________

2. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014r. o usługach turystycznych oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zakres gromadzonych informacji:

określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie; nazwę i adres obiektu; informację o stałym i sezonowym charakterze świadczenia usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu.

Zasady udostępniania danych:

Jawny.
 
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji (10 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (10 czerwca 2020, 11:17:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 872