Rejestr Wydziału Finansowo - Budżetowy

1. Rejestr sprzedaży VAT:
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 

1)      Liczba porządkowa, 2) symbol, numer dokumentu 3) data wystawienia/ data sprzedaży, 4) nazwa kontrahenta, 5) NIP, 6) wartość dokumentu, 7) kwota podatku, 8) Netto 23% vat 23%, 9)  Netto 8% vat 8%, 10) Netto 5% vat 5%,  11) Netto Sprzedawca/VAT Sprzedawca, 12) Netto Zw/Netto 0%
 
Zasady udostępniania danych:
 

Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
___________________________________________________________________________

2. Zestawienie faktur zakupowych VAT:
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
1)      Liczba porządkowa, 2) Symbol -np./ Nr dok., 3) data wystawienia/sprzedaży, 4) nazwa kontrahenta, 5) NIP, 6) zakupy opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej/opodatkowanej i zwolnionej, w tym: wartość dokumentu, kwota podatku, Netto 23%, vat 23%, Netto 8%, vat 8%, Netto 5%, vat 5%, 7) Netto Zw/Netto 0%
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
___________________________________________________________________________

 
3. Zestawienie not księgowych:
 
Podstawa prawna:
 

Zarządzenie Nr OR-S.0050.12.2018 Burmistrza Koronowa z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie ze zm.
 
Zakres gromadzonych informacji:
1)      Liczba porządkowa, 2) Numer noty księgowej, 3) Data wystawienia, 4) Nazwa i adres odbiorcy, 5)  Czego dotyczy, 6) kwota 7) Uwagi
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 351)

 
___________________________________________________________________________

4. Zestawienie wystawionych rachunków za czynności niepodlegające ustawie o VAT:
 
Podstawa prawna:
 
Zarządzenie  Nr OR-S.0050.12.2018 Burmistrza Koronowa z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie ze zm.
 
Zakres gromadzonych informacji:
 

1)      Liczba pojedyncza, 2) Numer rachunku, 3) Data wystawienia, 4) Nazwa i adres Odbiorcy, 5) Kwota
 
Zasady udostępniania danych:
 

Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 351
___________________________________________________________________________

5. Rejestr faktur, not księgowych wpływających do urzędu:
 
Podstawa prawna:
 

Zarządzenie  Nr OR-S.0050.12.2018 Burmistrza Koronowa z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie ze zm.
 
Zakres gromadzonych informacji:
 

1)      Lp., 2) Data wpływu do urzędu, 3) Data wystawienia, 4) Numer Dokumentu, 5) Nazwa sprzedawcy, 6) Kwota brutto, 7) Potwierdzenie
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. nr 351)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Rejestr rachunków do umów zleceń, umów o dzieło:
 

Podstawa prawna:
 

Zarządzenie  Nr OR-S.0050.12.2018 Burmistrza Koronowa z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie ze zm.
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
1)      Lp., 2) Imię i nazwisko zleceniobiorcy, 3) Data zawarcia umowy, 4) Okres umowy, 5) Numer dokumentu,  6) Treść umowy, 7) Kwota brutto,
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)
___________________________________________________________________________

7. Rejestr wymiarowy:
 

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Dane osobowe dot. podatników wraz z informacjami dotyczącymi posiadanych nieruchomości.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
___________________________________________________________________________

8. Rejestr przypisów i odpisów:
 

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością naliczonego podatku.
 
Zasady udostępniania danych:
 

Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
___________________________________________________________________________

9. Rejestr upomnień (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych):
 
Podstawa prawna:
 
art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością zaległości podatkowych
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
___________________________________________________________________________

10. Rejestr wystawionych decyzji określających wysokość zobowiązań pieniężnych:
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportu.
 
Zasady udostępniania danych:
 

Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
___________________________________________________________________________

11. Rejestr tytułów wykonawczych:
 

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością zaległości podatkowych.

Zasady udostępniania danych:
 

Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
___________________________________________________________________________

12. Rejestr wniosków o umorzenia, rozłożenia na raty:
 

Podstawa prawna:
 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Dane osobowe podatników
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych  chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Kirownik Wydziału Finansowo - Budżetowy (10 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (10 czerwca 2020, 10:45:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1180