Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2022 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Burmistrza

Formularze

Oferta realizacji zadania publicznego (53kB) word

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Borowska (26 listopada 2021)
Opublikował: Paweł Święcichowski (26 listopada 2021, 12:51:06)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 663