Raport z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo

1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców o proponowanych nazwach ulic  w miejscowości Koronowo.
 
2.  Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Zarządzeniu Nr OR-S.0050.27.2017 Burmistrza Koronowa z dnia 27 lutego 2017r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo.
 
3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie:
    - osobiście w Kancelarii - Biurze Podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Koronowie w terminie od dnia 27 lutego 2017r. do dnia 20 marca 2017r.w godzinach pracy Urzędu,
   -  drogą korespondencyjną poprzez dowolnego operatora pocztowego,
   -  drogą elektroniczną na adres e-mail:danuta.iwicka@um.koronowo.pl.
 
4. Konsultacje przeprowadzono w terminie 27 lutego 2017r.  do dnia 20 marca 2017r.
 
5. Wynik konsultacji społecznych: Do Urzędu Miejskiego w Koronowie złożono 177 formularzy konsultacyjnych.
 
6. Proponowane nazwy ulic oraz liczby głosów oddanych na poszczególne nazwy ulic przedstawiono w załączniku nr1.
 
7. Zgodnie z Uchwała Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego  z dnia 9 lutego 2017r. , poz. 672) konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących  w nich mieszkańców.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 kwietnia 2017)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (13 kwietnia 2017, 14:27:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (16 maja 2017, 15:53:40)
Zmieniono: Aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3027