Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 744) o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nazwy kilku ulic w Koronowie winny zostać poddane zmianie. Jest to wymóg obligatoryjny, nie zależący od decyzji samorządu lokalnego,  a w przypadku niepodjęcia uchwały zmieniającej nazwy ulic, nowe nazwy zostaną nadane przez Wojewodę.

W Koronowie winny zostać zmienione w szczególności nazwy następujących ulic:
Krasickiego, Kasprzaka, Nowotki, Sawickiej, Zawadzkiego, Plac Zwycięstwa.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem projektu zmian wskazanych wyżej ulic  Burmistrz Koronowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, do których wszystkich Państwa serdecznie zaprasza. Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku (412kB) pdf

Proces konsultacji społecznych obejmuje zbieranie Formularzy konsultacji. Formularze konsultacji w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej: www.koronowo.pl, www.bip.koronowo.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Biurze Podawczym ( pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.  
Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Koronowie, Kancelaria Biuro Podawcze          (pok. nr  1),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: danuta.iwicka@um.koronowo.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,       86-10 Koronowo

Konsultacje społeczne są przeprowadzone w terminie od dnia 27 lutego 2017 r do dnia 20 marca 2017 r.
Opinie zebrane wśród mieszkańców, ich inne propozycje oraz ewentualne uwagi przekazane zostaną Radnym Rady Miejskiej w Koronowie, bowiem w kwestii zmiany nazewnictwa ulic decydujący głos należy do Rady Miejskiej, która podejmie w przedmiotowym zakresie stosowną uchwałę.

Propozycje zmian zgodnie z formularzem konsultacji:
  1. Krasickiego, zmiana na: Św. Jana
  2. Kasprzaka, zmiana na: Cysterską
  3. Nowotki, zmiana na: Multańskiego
  4. Sawickiej, zmiana na: Św. Andrzeja
  5. Zawadzkiego, zmiana na: Generała Stanisława Maczka
  6. Plac Zwycięstwa, zmiana na: Rynek

Pliki do pobrania:


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 lutego 2017)
Opublikował: Mariusz Frelke (27 lutego 2017, 13:53:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2199