OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORONOWA o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców

Na podstawie Uchwały Nr XL/375/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w terminie

od dnia 23.10.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.

W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się treść pytania: „Czy jesteś za przyjęciem projektów statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców w Koronowie w brzmieniu wskazanym w projekcie uchwały Rady Miejskiej Koronowa zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie i w Urzędzie Miejskim w Koronowie”.

Treść projektów statutów:


OKSM Nr 1 – projekt – pobierz (120kB) word
OKSM Nr 2 – projekt – pobierz (184kB) word
OKSM Nr 3 – projekt – pobierz (184kB) word
OKSM Nr 4 – projekt – pobierz (184kB) word
OKSM Nr 5 – projekt – pobierz (184kB) word

Opinie w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają przez wnoszenie uwag w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Koronowie lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.koronowo.pl w terminie wyżej wskazanym.

Formularz opinii - pobierz (14kB) plik


Opinia musi zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL mieszkańca oraz w przypadku opinii pisemnych podpis.

 


BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Żaneta Zenel (23 października 2013)
Opublikował: Żaneta Zenel (23 października 2013, 13:20:38)

Ostatnia zmiana: Żaneta Zenel (23 października 2013, 14:18:57)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2723