OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORONOWA o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańcówUchwała Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 22.10.2012 r. do dnia 29.10.2012 r.

W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się treść pytania: „Czy jesteś za zmianą statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców w wersji przyjętej przez Komisję Statutową Rady Miejskiej Koronowa w dniu 13 września 2012 r.”

Ustalenia Komisji Statutowej z dnia 13 września 2012 r.:

Statut OKSM Nr 1 – projekt – pobierz (167kB) word
Statut OKSM Nr 2 – projekt – pobierz (60kB) word
Statut OKSM Nr 3 – projekt – pobierz (61kB) word
Statut OKSM Nr 4 – projekt – pobierz (59kB) word
Statut OKSM Nr 5 – projekt – pobierz (59kB) word

Mapa przedstawiająca granice poszczególnych OKSM-ów - pobierz (3497kB) jpg

UWAGA !!! Konsultacjom podlegają wyłącznie załączniki Nr 1 do Statutów poszczególnych Osiedlowych Komitetów Samorządu Mieszkańców.

Opinie w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają przez wnoszenie uwag w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Koronowie lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.koronowo.pl w terminie wyżej wskazanym.

Formularz opinii – pobierz (14kB) plik

Opinia musi zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL mieszkańca oraz w przypadku opinii pisemnych podpis

                                                                     BURMISTRZ KORONOWAmetryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (22 października 2012)
Opublikował: Maria Klapczyńska (22 października 2012, 08:28:59)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (22 października 2012, 12:34:57)
Zmieniono: korekta mapy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2696