Konsultacje społeczne dot. zmiany granic sołectwa Morzewiec oraz ustalenia jego granicy

Szanowni Mieszkańcy!!!

Zgodnie z § 8 Statutu Gminy Koronowo  (Uchwała Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo stanowiąca załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Koronowo), w związku z Uchwałą Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo  ogłasza się  konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców sołectwa Morzewiec, Wtelno i Tryszczyn w kwestii zmiany granic sołectwa Morzewiec oraz ustalenia jego granicy.
Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa Morzewiec, Wtelno i Tryszczyn.

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
I. Formularza konsultacji;
Proces konsultacji społecznych obejmuje zbieranie Formularzy konsultacji. Formularze konsultacji w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej: www.koronowo.pl, www.bip.koronowo.pl, w wersji papierowej w Kancelarii Biurze Podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 oraz w Świetlicy Wiejskiej Sołectwa Morzewiec, Wtelno, Tryszczyn.
Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Koronowie, Kancelaria Biuro Podawcze (pok. nr  1),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: michalina.szymanska@um.koronowo.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,  86-010 Koronowo,
  • Sołtysowi Sołectwa Morzewiec, Sołectwa Wtelno, Sołectwa Tryszczyn.
Konsultacje społeczne polegające na zbieraniu formularzy będą przeprowadzone w terminie od dnia 15.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.
Opinie zebrane wśród mieszkańców przekazane zostaną Radnym Rady Miejskiej w Koronowie, bowiem w kwestii zmiany granic wsi decydujący głos należy do Rady Miejskiej, która podejmie w przedmiotowym zakresie stosowną uchwałę.

II. Otwartego spotkania umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji  i opinii do protokołu.
Proces konsultacji społecznych obejmuje otwarte spotkanie umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu.

Konsultacje społeczne w formie spotkania  będą przeprowadzone podczas Zebrań Wiejskich, na których będzie omawiany Fundusz Sołecki.

Zapraszam Szanownych Mieszkańców do wzięcia udziału w przedmiotowych konsultacjach. Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem racjonalnych  rozwiązań.
 
                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                                                                                                                                                           PATRYK MIKOŁAJEWSKI
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2019 (750kB) pdf
Formularz konsultacji (396kB) word
Granice Sołectwa Morzewiec zgodnie z UChwałą Nr XIII/102/91 z dnia 16.12.1991 r.-mapa (651kB) pdf
Granice Sołectwa Mozrewiec zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącymi, Członkami Rad Sołeckich oraz Sołtysami miejscowości Tryszczyn, Morzewiec, Wtelno-mapa (710kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (12 lipca 2019)
Opublikował: Michalina Szymańska (15 lipca 2019, 09:27:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michalina Szymańska (15 lipca 2019, 09:52:29)
Zmieniono: korekta nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1702