Konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do 2025 r.


Szanowni Państwo,
 
Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do 2025 r.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Konsultacje potrwają od 30 marca do 6 kwietnia 2018 r.
W tym czasie zapraszamy Państwa do zapoznania z załączonym poniżej dokumentem i wyrażenia swoich opinii/uwag poprzez formularz konsultacji.

Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:
§  bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Koronowie (pok. nr 1)
§  drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@um.koronowo.pl
§  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,  86-10 Koronowo.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (29 marca 2018)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (29 marca 2018, 08:23:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1533