Informacja Burmistrza Koronowa o wykazie nieruchomości przeznaczonych w najem i do zbycia 09.07.2024 r.


BURMISTRZ  KORONOWA
Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2023 r. poz. 344 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl umieszczone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych w najem i do sprzedaży. Wykazy zostają umieszczone na okres 21 dni od dnia 09.07.2024 roku do dnia 30.07.2024 roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (9 lipca 2024)
Opublikował: Emilia Suska (9 lipca 2024, 12:33:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155