Karta Usług Nr 103 - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO W RAMACH PROGRAMU „LOKAL ZA REMONT”

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo w ramach programu „Lokal za remont”.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego, który może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu we własnym zakresie i na własny koszt, które jednocześnie spełniają kryteria określone w uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koronowo na lata 2021 - 2026”

CZAS REALIZACJI
Nabór wniosków o dokonanie remontu odbywa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Czas remontu ustala się na okres 6 miesięcy, z ewentualną możliwością przedłużenia go na uzasadniony wniosek strony o kolejne 6 miesięcy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo w ramach programu ‘Lokal za remont”.

OPŁATY
Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611),
  • Uchwała Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koronowo na lata 2021 - 2026” (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., poz. 1935).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 9.

NUMER TELEFONU I FAXU tel. +48 52 38 26 484 , fax.: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00.

INFORMACJE DODATKOWE
Brak.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Renata Szczukowska (26 maja 2021)
Opublikował: Daria Wankiewicz (10 czerwca 2021, 13:33:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (10 czerwca 2021, 13:54:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 457