NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/439/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2017w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/439/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2017


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: częściowo obowiązujący
Data podjęcia: 27.09.2017
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2018
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Wyrok nr II SA/Bd 255/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
Uchwała nr XIX/164/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.10.2017
  • pozycja w dzienniku: 3730

metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (28 września 2017, 13:26:20)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 11:42:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 895