NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/305/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2016w sprawie upoważnienia Burmistrza Koronowa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działki o nr ew. 37 w miejscowości Morzewiec, obręb 0027 Tryszczyn, Gmina Koronowo”Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/305/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie upoważnienia Burmistrza Koronowa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działki o nr ew. 37 w miejscowości Morzewiec, obręb 0027 Tryszczyn, Gmina Koronowo”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 grudnia 2016, 08:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759