NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/304/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2016w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem BydgoskimNa podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/304/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 grudnia 2016, 08:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765