NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/300/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/300/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 grudnia 2016, 08:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845