NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/297/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 listopada 2016w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz art. 251 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/297/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz art. 251 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (2 grudnia 2016, 09:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794