NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/294/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 listopada 2016w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/294/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (2 grudnia 2016, 09:16:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755