NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/292/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 listopada 2016w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. poz.1579) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2015 r., poz.1774 ze zm. z 2015 poz. 1777, z 2016 poz. 65, 1250, 1271, 1579) oraz § 3 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/292/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. poz.1579) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2015 r., poz.1774 ze zm. z 2015 poz. 1777, z 2016 poz. 65, 1250, 1271, 1579) oraz § 3 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (2 grudnia 2016, 09:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992