NULL string(0) ""

Uchwała nr II/21/06Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 Nr 175, poz. 1457, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2006 Nr 181, poz. 1337) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 Nr 143, poz. 1199) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (MP Nr 72, poz. 721) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758)

Uchwała nr II/21/06
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 Nr 175, poz. 1457, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2006 Nr 181, poz. 1337) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 Nr 143, poz. 1199) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (MP Nr 72, poz. 721) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758)


Dokumenty aktu prawnego:
Treść Uchwały (104kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 6.12.2006
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XIV/143/07 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXXVII/422/05 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: brak
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (8 grudnia 2006, 08:51:16)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (6 grudnia 2022, 15:57:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3121