NULL string(0) ""

Uchwała nr II/16/06Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Koronowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do BurmistrzaNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) w związku z § 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 146, poz. 1223. z 2006 r. Dz. U. Nr 39, poz. 272)

Uchwała nr II/16/06
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Koronowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) w związku z § 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 146, poz. 1223. z 2006 r. Dz. U. Nr 39, poz. 272)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (8 grudnia 2006, 08:37:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2526