NULL string(0) ""

Uchwała nr II/13/06Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz § 69 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. z 2005 r. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 129, poz. 2154)

Uchwała nr II/13/06
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz § 69 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. z 2005 r. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 129, poz. 2154)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (8 grudnia 2006, 08:31:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2560