NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/368/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 września 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XL/368/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 września 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (30 września 2013, 14:17:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430