NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/258/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2012w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców Na podstawie art.5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. poz. 1591, z 2002. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/258/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2012


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców

Na podstawie art.5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. poz. 1591, z 2002. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (8 października 2012, 10:32:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1543