Uchwała nr XXIX/338/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 stycznia 2009zmieniając uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadaniu statutuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, za 2003 r. Nr 80, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 14290 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, poz. 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 1317, Nr 216, poz. 1370).

Uchwała nr XXIX/338/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 stycznia 2009


zmieniając uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadaniu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, za 2003 r. Nr 80, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 14290 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, poz. 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 1317, Nr 216, poz. 1370).Pobierz:
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 18 poz. 372 z dnia 2009-02-26

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 lutego 2009, 11:51:00)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (22 kwietnia 2010, 08:38:35)
Zmieniono: dodano datę publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1215