NULL string(0) ""

Uchwała nr III/12/98Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 16 grudnia 1998w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)

Uchwała nr III/12/98
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 16 grudnia 1998


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (20 stycznia 2009, 09:21:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2515