NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/322/08Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie na 2009 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 101 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544)

Uchwała nr XXVIII/322/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie na 2009 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 101 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (5 stycznia 2009, 15:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2007