NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/312/08Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2008w sprawie wstąpienia do Rady Miejskiej w Koronowie Pani Iwony Barbary DłuskiejNa podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ((tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) w związku z uchwałą Nr XXVI/293/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r.

Uchwała nr XXVIII/312/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wstąpienia do Rady Miejskiej w Koronowie Pani Iwony Barbary Dłuskiej

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ((tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) w związku z uchwałą Nr XXVI/293/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r.Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (5 stycznia 2009, 14:34:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2847