NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/449/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/412/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2005 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckichNa podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02.153.1271, zm. Dz. U. 04.102.1055, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz.U.05.172.1441), art. 98a ust 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. Dz. U. 02.281.2782, zm. Dz. U. 05.130.1087, zm. Dz. U. 05.150.1251, zm. Dz. U. 05.169.1420, zm. Dz. U. 05.175.1459)

Uchwała nr XXXVIII/449/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/412/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2005 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02.153.1271, zm. Dz. U. 04.102.1055, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz.U.05.172.1441), art. 98a ust 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. Dz. U. 02.281.2782, zm. Dz. U. 05.130.1087, zm. Dz. U. 05.150.1251, zm. Dz. U. 05.169.1420, zm. Dz. U. 05.175.1459)


Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2448