NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/447/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003 - 2007, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII / 516 /2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002r. ( Dz.Urz.Woj. Kuj.- Pom. Nr 98, poz. 2014 )Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. 02.23.220, zm. Dz.U. 02.62.558, zm. Dz.U.02.113.984, zm. Dz.U.02.214.1806, zm. Dz.U.03 80.717, zm. Dz.U. 03.162.1568, zm. Dz.U.02.153.1271, zm. Dz.U.04.102.1055, zm. Dz.U.04.116.1203, zm. Dz.U.05.172.1441 oraz art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, zm. Dz.U.04.281.2783, zm. Dz.U.04.281.2786 )

Uchwała nr XXXVIII/447/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003 - 2007, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII / 516 /2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002r. ( Dz.Urz.Woj. Kuj.- Pom. Nr 98, poz. 2014 )

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. 02.23.220, zm. Dz.U. 02.62.558, zm. Dz.U.02.113.984, zm. Dz.U.02.214.1806, zm. Dz.U.03 80.717, zm. Dz.U. 03.162.1568, zm. Dz.U.02.153.1271, zm. Dz.U.04.102.1055, zm. Dz.U.04.116.1203, zm. Dz.U.05.172.1441 oraz art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, zm. Dz.U.04.281.2783, zm. Dz.U.04.281.2786 )


Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:48:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2715