NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/445/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 165 w HucieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 130, poz. 1087, z 2005r Nr 172 poz. 1441) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm. Dz.U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/386/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 czerwca 1998r. zmienionym uchwałą Nr XXXV/404/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2005r.

Uchwała nr XXXVIII/445/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 165 w Hucie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 130, poz. 1087, z 2005r Nr 172 poz. 1441) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm. Dz.U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/386/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 czerwca 1998r. zmienionym uchwałą Nr XXXV/404/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2005r.


Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:43:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2891