Uchwała nr XXIII/268/08Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 sierpnia 2008w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560)

Uchwała nr XXIII/268/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (15 września 2008, 09:07:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1846